Persepolis vs Rah Ahan

Koniec '
Persepolis logo2
2Rah Ahan logo
-

Karne

Pierwsza połowa (1:1)
Druga połowa (:)
Dogrywka (:)