Łudogorec Razgrad vs Botew Płowdiw

Posiadanie piłki
  • Łudogorec Razgrad 65%
  • Botew Płowdiw 35%
Statystyki meczowe
Corner Kicks
9 Łudogorec Razgrad logo
Łudogorec Razgrad logo 2
Yellow Cards
4 Łudogorec Razgrad logo
Łudogorec Razgrad logo 4
Red cards
0 Łudogorec Razgrad logo
Łudogorec Razgrad logo 0
Składy
67
Hristov
9
Duah
17
Gómez
26
Sundberg
4
Almeida
3
Nedyalkov
30
Machado
8
Goncalves
77
Rocha
6
Piotrowski
7
Rick
1
Hankic
9
Sekulić
17
Minkov
5
Tamm
19
Conte
38
Balogiannis
15
Eyenga
20
Perera
31
Emmanuel
10
Popov
7
Brahimi

Podstawowy skład

67 Hristov
46'
9 Duah
8'
3 Nedyalkov
82'
30 Machado
77'
82'
8 Goncalves
62'
77 Rocha
37'
67'
6 Piotrowski
10'
7 Rick
Hankic 1
45'
76' Sekulić 9
39' Minkov 17
Tamm 5
4'
90' Conte 19
77' Eyenga 15
Perera 20
58' Emmanuel 31
84' Popov 10
77'
90' Brahimi 7

Rezerwowi

10 Tissera
14 Gruper
82'
18 Chochev
24 Verdon
69 Pepelyashev
46'
88 Nedelev
82'
90 Delev
67'
99 Sanchez
62'
71'
76' Ukaki 4
Akere 16
Papazov 18
90' Karabelyov 28
Igonen 32
Videv 42
84' Chernev 79
Statystyki piłkarzy
Łudogorec Razgrad logo Łudogorec Razgrad
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
5 Terziev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tissera 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gruper 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Chochev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Verdon 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Pepelyashev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Nedelev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Delev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Sanchez 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Hristov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Duah 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Gómez 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sundberg 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Almeida 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nedyalkov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Machado 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Goncalves 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Rocha 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Piotrowski 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rick 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botew Płowdiw logo Botew Płowdiw
N Piłkarz B A P S Sc Sz Sn Sp Fz Fp ŻK CK
4 Ukaki 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Akere 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Papazov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Karabelyov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Baltanov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Igonen 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Nachukwu 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Videv 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Chernev 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Hankic 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sekulić 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Minkov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tamm 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Conte 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Balogiannis 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Eyenga 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Perera 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Emmanuel 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Popov 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brahimi 0 0 0 (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0