Azerbejdżan vs Liechtenstein

Składy
1
Agayev
2
Melikov
3
Yunisoglu
14
Sadygov
9
Abbasov
16
Bakhshiev
10
Mammadov
7
Gurbanov
8
Chertoganov
7
Javadov
10
Subasic
1
Jehle
19
D'Elia
5
Gerster
6
Stocklasa
11
Burgmeier
7
Fischer
13
Buechel
21
Ritzberger
23
Polverino
15
Christen
10
Frick

Podstawowy skład

Goalkeeper
1 Agayev
Defence
2 Melikov
14 Sadygov
Midfield
16 Bakhshiev
65'
10 Mammadov
64'
7 Gurbanov
70'
8 Chertoganov
69'
Forward
7 Javadov
45'
10 Subasic
Goalkeeper
Jehle 1
Defence
D'Elia 19
Midfield
Fischer 7
52' Buechel 13
20' Ritzberger 21
45'
46' Polverino 23
Forward
68' Christen 15
Frick 10

Rezerwowi

11 Gomes
64'
13 Nduka
16 Huseynov
45'
16 Zeynalov
70'
20' Oehri 5
68' Beck 9
Buechel 12
46' Rohrer 14
Hasler 16
Vogt 22